bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Forma prawna Spółki


Przedsiębiorstwo działa od dnia 31 stycznia 1992 roku, jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstała w wyniku przekształcenia komunalnego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Okręgowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni. Spółka kontynuuje działalność Zakładu Wodociągów w Gdyni powstałego przed przeszło siedemdziesięcioma pięcioma laty. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 sierpnia 2002 roku sygn, GD XVI NS-Rej. KRS / 3578 / 2 / 179 przedsiębiorstwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000126973.

Informacja wytworzona 2014-04 przez Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Artykuł zmodyfikowany 2015-01-14 07:47:27 przez Anna Szpajer

(zobacz poprzednią wersję)
Artykuł czytany 19474 razy.
Wersja do druku
Ilość odwiedzin:146942