bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Przedmiot działalności Spółki


Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (podklasa 36.00.Z); 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (podklasa 37.00.Z); 3) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (podklasa 38.21.Z); 4) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (podklasa 33.20.Z); 5) naprawa i konserwacja maszyn (podklasa 33.12.Z); 6) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (podklasa 33.14.Z); 7) wytwarzanie energii elektrycznej (podklasa 35.11.Z); 8) przesyłanie energii elektrycznej (podklasa 35.12.Z); 9) dystrybucja energii elektrycznej (podklasa 35.13.Z); 10) handel energią elektryczną (podklasa 35.14.Z); 11) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (podklasa 35.30.Z); 12) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (podklasa 42.21.Z); 13) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (podklasa 42.22.Z); 14) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (podklasa 43.99.Z); 15) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (podklasa 77.32.Z);16) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (podklasa 77.39.Z);17) działalność związana z oprogramowaniem (podklasa 62.01.Z);18) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (podklasa 62.09.Z);19) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (podklasa 72.19.Z); 20) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (podklasa 74.90.Z), 21) działalność wspomagająca edukację (podklasa 85.60.Z); 22) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (podklasa 71.12.Z);23) pozostałe badania i analizy techniczne (podklasa 71.20.B).”

 

Informacja wytworzona 2014-01-17 przez Biuro Organizacji Zarządzania PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Artykuł zmodyfikowany 2015-01-14 07:48:12 przez Anna Szpajer

(zobacz poprzednią wersję)
Artykuł czytany 3931 razy.
Wersja do druku
Ilość odwiedzin:147155