bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
°  Zaopatrzenie w wodę
°  Odprowadzanie ścieków
°  Oczyszczanie ścieków
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Zaopatrzenie w wodę


PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzi eksploatację rozbudowanego systemu wodociągowego. Zaopatrzenie w wodę obejmuje cztery miasta: Gdynię, Wejherowo, Rumię i Redę oraz miejscowości w gminach Kosakowo i Wejherowo. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze produkowana jest na ośmiu ujęciach. Woda wyprodukowana na stacjach uzdatniania wody dostarczana jest do naszych odbiorców poprzez system wodociągowy, na który składają się wodociągi: magistralne i rozdzielcze oraz obiekty: pompownie strefowe, stacje hydroforowe, stacje redukcji - regulacji ciśnienia i zbiorniki retencyjne wody.

System wodociągowy składa się z dwóch części: Gdyńskiego i Wejherowskiego Systemu Wodociągowego. Historycznie starszy jest wodociąg wejherowski, który powstał na początku ubiegłego wieku. Najstarsze wodociągi pochodzą z 1905 roku. W Gdyni pierwsze wodociągi pochodzą z okresu "przedmiejskiego" związanego z istniejącym tu kurortem i pochodzą z roku 1920. Znaczne przyrosty długości wiązały się z okresem budowy tzw "Wielkiej Gdyni" w latach 1930-1938 oraz rozbudową osiedli mieszkaniowych w latach 60 i 70 ubiegłego wieku.

Ze względu na różne źródła zaopatrzenia w wodę i ukształtowanie terenu, Gdyński System Wodociągowy podzielony jest na cztery główne strefy zasilania: I strefa - 42.0 m n.p.m. zbiornik P-1(retencja 5 000 m3), II strefa - 72.0 m n.p.m. zbiorniki Obłuże, Witomiński, Kwidzyńskie (retencja 17 000 m3), III strefa - 137.0 m n.p.m zbiornik Chwarzno (retencja 2 000 m3), IV strefa - 169.0 m n.p.m. zbiornik Kacze Buki (retencja 5 000 m3), V strefa - powyżej 169.0 m n.p.m. stacje stałego ciśnienia

Informacja wytworzona 2019-08-01 przez Kierownika Wydziału Sieci Wodociągowej "PEWIK GDYNIA Sp. z o.o."


Artykuł zmodyfikowany 2019-08-01 12:43:59 przez Anna Szpajer

(zobacz poprzednią wersję)
Artykuł czytany 370 razy.
Wersja do druku
Ilość odwiedzin:142857