bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Kontakt


ADRES POCZTOWY:

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

ul. Witomińska 29

81-311 Gdynia

 

ADRES ELEKTRONICZNY OGÓLNY: E-mail: biuro@pewik.gdynia.pl, sekretariat@pewik.gdynia.pl

 

TELEFONY: centrala telefoniczna - 58 66 87 311

Prezes, dyrektorzy, sekretariat -  58 62 19 162,  Fax - 58 668-72-00 

 

Zgłoszenia awarii oraz interwencje w sprawie zakłóceń w funkcjonowaniu zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków przyjmuje dyspozytor systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony czynne całą dobę:  58 66 87 272, 58 66 87 280, 58 62 19 019 oraz 994 - połączenie bezpłatne.

 

W związku z nie dokonaniem odczytu przez naszego pracownika, prosimy o podanie jego wskazań na numer: 58 66 87 311/podaj stan licznika, na stronie internetowej www.pewik.gdynia.pl, korzystając z e-BOK w zakładce „zgłoszenie odczytu” lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

Uprzejmie informujemy, że brak podania wskazań wodomierza spowoduje wyliczenie należności zgodnie z § 18 ust.1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin-członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, tj. wg średniego zużycia.

 

Reklamacje dot. faktur za wodę i ścieki przyjmowane są w:

poniedziałek 9:30 - 16:30,

wtorek - piątek 8.00 - 15.00

tel. 58 66 87 311

 

Informacja wytworzona 2018-07-30 przez Biuro Zarządu i Organizacji PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Artykuł zmodyfikowany 2019-08-01 13:07:53 przez Anna Szpajer

(zobacz poprzednią wersję)
Artykuł czytany 725 razy.
Wersja do druku
Ilość odwiedzin:143445