bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Statystyka załatwianych spraw


RODZAJ  ZAŁATWIANYCH  SPRAW

 

OKRES

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

Warunki techniczne i uzgodnienia dokumentacji

 

Warunki techniczne

1209

    1564

1339

1270

938

 

 

 

Uzgodnienia dokumentacji

982

935

979

1101

1090

 

 

 

 

Odbiory techniczne i włączenie do sieci

 

Inwestorzy – osoby fizyczne

582

991

1421

12.539 mb

 21461,15 mb

 

 

 

Inwestorzy – przedsiębiorcy

138

    122

499

4.358 mb

 7783,6 mb

 

 

 

Inwestycje gminne

30

40

77

2.140 mb

 -

 

 

 

Obiekty (hydrofornie, przepompownie, falowniki)*

1

2

1

-

 -

 

 

 

 

Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. **

1787

2342

2565

2215

2669

 

 

 

 

Awaria sieci wodociągowej ***

412

394

388

377

177 

 

 

 

 

Awarie i zatory sieci kanalizacyjnej **** 

515

592

645

578

454

 

 

 

 

Zgłoszenie szkody  

       47

82

88

41

50

 

 

 

 

Liczba reklamacji na jakość wody

203

170

114

      123

125

 

 

 

                   

 

 

Dane za 2018 r.

* przedsięwzięcia realizowane w ramach inwestycji przedsiębiorców oraz gminnych

** obejmuje następujące zdarzenia: podłączenie nowych odbiorców, zmiany warunków umów, zmiany podmiotów, odnowienie umów

*** obejmuje każde nieprzewidziane zdarzenie na sieci wodociągowej tj. przerwa w dostawie wody, spadki ciśnienia lub pogorszenie jakości dostarczanej wody

**** obejmuje zarówno rozkopy, jak i zatory usuwane nieinwazyjnie za pomocą sprzętu specjalistycznego.

 

Informacja wytworzona 2019-02-07 przez Biuro Zarządu i Organizacji PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Artykuł zmodyfikowany 2019-02-07 08:36:33 przez Anna Szpajer

(zobacz poprzednią wersję)
Artykuł archiwalny (zobacz następną wersję)
Artykuł czytany 396 razy.
Wersja do druku
Ilość odwiedzin:143445