bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
°  Warunki techniczne i przyłączenia
°  Odbiory techniczne i włączenie do sieci
°  Umowy i ich zmiany
°  Awarie i szkody
°  Zasady rozliczeń
°  Płatności
°  Postępowanie windykacyjne
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Awarie i szkody


Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub wodomierza przyjmuje dyspozytor systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.

Telefony czynne całą dobę:

994
(połączenie bezpłatne)

(58) 66 87 311 

(58) 66 87 272

(58) 66 87 280

(58) 62 19 019
(połączenie płatne wg. taryfy operatora)

e-mail: ed@pewik.gdynia.pl

Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały w wyniku działalności Spółki, oraz dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan., eksploatowanych przez Spółkę.

Uwaga! Spółka nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej w budynku. Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo usuwać we własnym zakresie

Przypominamy, że:

- urządzenia pomiarowe stosowane przez naszą Spółkę podlegają okresowej legalizacji i są pod kontrolą Urzędu Miar, dlatego nie należy naruszać plomb ani tym bardziej dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek,
- zgodnie z „Umową na dostawę wody…” za stan pomieszczenia, w którym został zainstalowany wodomierz odpowiada odbiorca wody,
- złącza na wodomierzu są zabezpieczone plombami i nie wolno go samowolnie przemieszczać.

 

Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody powstałej w wyniku działalności PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. można przekazać:

  1. listownie na adres – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, 81-311 Gdynia, ul. Witomińska 29 – z podaniem telefonu kontaktowego,
  2. osobiście – wypełniając druk „Zgłoszenie szkody” w jednej z niżej wymienionych komórek organizacyjnych Spółki:
    1. Wydział Sieci Wodociągowej – Gdynia, ul. Witomińska 29
    2. Wydział Sieci Kanalizacyjnej – Gdynia, ul. Witomińska 29
    3. Dział Analiz i Planowania – Gdynia, ul. Witomińska 29, pok. 108
Szczegółowe informacje związane ze zgłoszeniem, jak i dalszym trybem załatwiania szkody można uzyskać w Dziale Analiz i Planowania, telefon – 66-87-237, lub 66-87-267.

Informacja wytworzona 2015-01-29 przez Biuro Organizacji Zarządzania PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Artykuł zmodyfikowany 2015-01-29 13:48:15 przez Anna Szpajer

(zobacz poprzednią wersję)
Artykuł czytany 1978 razy.
Wersja do druku
Ilość odwiedzin:144212