bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
°  Warunki techniczne i przyłączenia
°  Odbiory techniczne i włączenie do sieci
°  Umowy i ich zmiany
°  Awarie i szkody
°  Zasady rozliczeń
°  Płatności
°  Postępowanie windykacyjne
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Płatności


1. Odbiorcy mogą regulować płatności za wodę i ścieki w następujący sposób:

  • przelew bankowy – jednorazowe polecenie przelewu odpowiedniej kwoty z rachunku bankowego Odbiorcy na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze;
  • e-płatności – płatności elektroniczne przez e-BOK, dostępne dla Odbiorców, którzy zarejestrowali się w internetowym biurze obsługi (e-BOK);
  • polecenie zapłaty – po wyrażeniu pisemnej zgody przez Odbiorcę należność z kolejnych faktur jest pobierana z rachunku bankowego Odbiorcy bez żadnych dodatkowych czynności ze strony Odbiorcy;
  • wpłata gotówkowa w banku, na poczcie lub w innym punkcie przyjmowania wpłat na rachunek bankowy podany w fakturze i załączonym dowodzie wpłaty, najlepiej przy użyciu gotowego dowodu wpłaty dostarczanego razem z fakturą (dowód ten zawiera kod kreskowy Odbiorcy);
  • w kasie Biura Obsługi Klienta w Gdyni przy ul. Witomińskiej 21 – gotówką lub za pomocą dowolnej karty płatniczej (również najlepiej przy użyciu gotowego dowodu wpłaty z kodem kreskowym).

 2. Adres i godziny otwarcia kasy przyjmującej wpłaty:

Biuro Obsługi Klienta:
Gdynia, ul. Witomińska 21

poniedziałek 9.30 - 16.30 (z przerwą 11:30 – 11:45)
wtorek - piątek 8.00 - 15.00 (z przerwą 11:30 – 11:45)Wyjaśnienie stosowanych określeń:

Dostawca - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
Odbiorca - instytucja lub osoba fizyczna będąca odbiorcą usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni


Informacja wytworzona 2014-05-29 przez Dział Finansowo-Księgowy PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Artykuł zmodyfikowany 2014-05-29 13:09:22 przez Anna Szpajer

(zobacz poprzednią wersję)
Artykuł czytany 2742 razy.
Wersja do druku
Ilość odwiedzin:144834