bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Rejestry, archiwa i ewidencje


Informacje zawarte w poniżej wymienionych rejestrach i ewidencjach będą udostępniane na wniosek osoby, której one dotyczą.

1) Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej Sposób udostępnienia: kancelaria, ul. Witomińska 29.

2) Karty ewidencji sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

3) Ewidencja wydanych uzgodnień dokumentacji projektowej

4) Ewidencja pism przychodzących i wychodzących Działu Technicznego (m.in. w zakresie warunków technicznych) Sposób udostępnienia: Dział Techniczny - Biuro Obsługi Klienta, ul. Witomińska 21.

5) Książka kontroli Sposób udostępnienia: Sekretariat Prezesa Zarządu, ul. Witomińska 29.

6) Archiwum zakładowe Sposób udostępnienia: Archiwum zakładowe, ul. Witomińska 21.

7) rejestr zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

8) rejestr zawartych umów o świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych z wozów asenizacyjnych Sposób udostępnienia: Biuro Obsługi Klienta, ul. Witomińska 21.

 

Informacja wytworzona 2014-02-05 przez Biuro Organizacji Zarządzania PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Artykuł zmodyfikowany 2019-08-01 13:10:06 przez Anna Szpajer

(zobacz poprzednią wersję)
Artykuł czytany 832 razy.
Wersja do druku
Ilość odwiedzin:147154