bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
bip Zezwolenie z dnia 08.03.2021 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki


1. WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W SPÓŁCE W 2018 ROKU
2. WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W SPÓŁCE W 2017 ROKU
3. WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W SPÓŁCE W 2014 ROKU
4. WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W SPÓŁCE W 2016 ROKU
5. WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W SPÓŁCE W 2013 ROKU
6. WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W SPÓŁCE W 2012 ROKU
7. WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W SPÓŁCE W 2011 ROKU
8. WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W SPÓŁCE W 2010 ROKU
9. WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W SPÓŁCE W 2009 ROKU
10. WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W SPÓŁCE W 2008 ROKU
11. WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W SPÓŁCE W 2007 ROKU
12. WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W SPÓŁCE W 2006 ROKU
13. WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W SPÓŁCE W LATACH 2002-2005
Ilość odwiedzin:148672