bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki


1 17.02.2017 27.02.2017 Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska up. 55/2017 z 17.02.2017   Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych z zakresu środowiska w związku z cyklem KPOŚ Starszy Specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku
2 30.03.2017   PPiPS w Pucku Kontrola GOŚ Dębogórze. Sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego, Hogieniczno-sanitarnego oraz dokumentacji.
3. 18.04.2017   PPiPS w Pucku Kontrola wodociągu publicznego, Stacja Uzdatniania Wody Kzimierz. Sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-sanitarnego oraz dokumentacji.
4 27.04.2017 27.04.2017 PPiPS w Gdyni upow.NK.6.2017 04-27.KI Kontrola ujęć wody Sieradzka i Wielki Kack Sprawdzenie stanu sanitarno - technicznego, hig. - sanit. I dokumentacji
5 17.05.2017 25.05.2017 Zakład Ubezpieczeń Społecznych o.Gdańsk Prawidłowość oblicznia składek, ustalanie uprawnień do świadczeń i ich wypłacanie, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych Wg upoważnienia do kontroli nr 1020170400501
6 23.05.2017 23.05.2017 PPiPS w Gdyni upow.NK.7.2017 05-23.KI Kontrola zbiorników wody Kwidzyńska prawy, lewy, Zbiornik Witomiński Sprawdzenie stanu sanitarno - technicznego, hig. - sanit. i dokumentacji
7 20.06.2017 20.06.2017 PPiPS w Gdyni upow.NK.9.2017 06-20.KI Kontrola zbiorników wody Kacze Buki, Chwarznieńska Sprawdzenie stanu sanitarno - technicznego, hig. - sanit. i dokumentacji
8 13.07.2017 13.07.2017 PPiPS w Gdyni upow.NK.11.2017 07-13.KI Kontrola zbiorników wody Obłuże 5000 m3 i Obłuże 1000 m3, Sprawdzenie stanu sanitarno - technicznego, hig. - sanit. i dokumentacji 
9 14.07.2017 14.07.2017 PPiPS w Wejherowie upow. Nr 1212/2017 Ocena stanu sanitarnego SUW Rumia i SUW Reda Sporządzono protokół kontroli nr HK-AJ/37/17, nr HK-AJ/38/17
10 21.07.2017 21.07.2017 PPiPS w Wejherowie upow. Nr 1236/2017 Ocena stanu sanitarnego SUW Wejherowo i SUW Gościcino Sporządzono protokół kontroli nr HK-AJ/39/17, nr HK-AJ/40/17
11 25.07.2017   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Brak zawiadomienia o zakresie wszczęcia kontroli. Kontrola niezbędna jest dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.  Kontrola stosowania środków ochrony roślin.
12 28.08.2017   PPiPS w Gdyni upow.NK.13KI Kontrola zbiorników wody Platynowa i P1

Sprawdzenie stanu sanitarno - technicznego,

hig. - sanit. i dokumentacji

13 13.09.2017   PPiPS w Gdyni upow.NK.13KI Kontrola ujęć wody Wiczlino i Kolibki

Sprawdzenie stanu sanitarno - technicznego,

hig. - sanit. i dokumentacji
14 16.10.2017   PPiPS w Gdyni upow.22/A/2013 Kontrola warsztatu ul. Wielkopolska w Gdyni Sprawdzenie stanu sanitarnego w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy.
15 16.10.2017   PPiPS w Gdyni upow.22/A/2013 Kontrola przedsiębiorstwa, ul. Witomińska 29 Gdynia Sprawdzenie nadzoru sanitarnego w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy.
16 17.10.2017   PPiPS w Gdyni upow.22/A/2013 Kontrola Laboratorium ul. Platynowa 7 Gdynia. Sprawdzenie nadzoru sanitarnego w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy.

 

 

 

Informacja wytworzona 2018-03-19 przez Biuro Zarządu i Organizacji PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Artykuł zmodyfikowany 2018-03-19 08:54:15 przez Anna Szpajer

(zobacz poprzednią wersję)
Artykuł czytany 886 razy.
Wersja do druku
Ilość odwiedzin:142856