bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki


L.p. Czas trwania czynności kontrolnych Nazwa organu kontroli oznaczenie upoważnienie do kontroli Uzasadnienie: 1) braku zawiadomnienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli, 2) wszczęcia kontroli po okazaniu legitymacji, 3) innych zastosowanych wyjątków, o których mowa w art.. 79,80,82, 83* roz 5 ust o swobodzie działalności gosp Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli   Uzasadnienie: 1) przedłużenia czasu trwania kontroli (art.. 83 ust. 3 i 3a), 2) czasu trwania przerwy (art.. 83a ust.3) Zalecenia pokontrolne Wykonanie zaleceń pokontrolnych
  Data podjęcia kontroli Data zakończenia kontroli          
1 2018-03-22   PPiPS w Pucku upow. 259/HP/19/18 GOŚ Dębogórze - Laboratorium Wody i Ścieków stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin     bez zaleceń pokontrolnych, nie wniesiono uwag  
2 2018-04-20   PPiPS w Pucku upow. 221/Hk/101/18 kontrola stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego znajdującego się w Kazimierzu ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego znajdjącego się w Kazimierzu     bez zaleceń pokontrolnych, nie wniesiono uwag  
3 2018-05-15   PPIS w Gdyni upow. Nr 4/2018-05-15/KJ Kontrola zbiorników retencyjnych Obłuże 5000 m3; Obłuże 1000 m3 Sprawdzenie stanu sanitarno techniczneg, higieniczno sanitarnego, dokumentacji     bez zaleceń pokontrolnych, nie wniesiono uwag  
4 2018-05-22   PPIS w Gdyni upow. Nr 5/2018-05-22/KJ kontrola ujęć wody Sieradzka i Wielki Kack Sprawdzenie stanu sanitarno techniczneg, higieniczno sanitarnego, dokumentacji     bez zaleceń pokontrolnych, nie wniesiono uwag  
5 2018-06-13   PPIS w Gdyni upow. Nr 8/2018-06-13/KJ Kontrola zbiorników retencyjnych Kwidzyński prawy, Kwidzyński lewy, Witomiński Sprawdzenie stanu sanitarno techniczneg, higieniczno sanitarnego, dokumentacji     Zalecenia w protokole 9.2018.KJ - brak uwag  
6 2018-07-25   PPiPS w Wejherowie upow. Nr 1120/2018 SUW Brzozowa - wodociąg publiczny Ocena stanu sanitarnego     Protokół HK-AJ/53/18 - bez uwag  
7 2018-07-25   PPiPS w Wejherowie upow. Nr 1120/2018 SUW Cedron Ocena stanu sanitarnego     Protokół HK-AJ/52/18 - bez uwag  
8 2018-07-26   PPiPS w Wejherowie upow. Nr 1130/2018 Wodociąg publiczny Reda i Rumia, Stacja Uzdatniania Wody Reda i Rumia Ocena stanu sanitarnego urządzeń wodociągowych     Sporządzono protokół HK-AZ/9/18 i HK-AZ/10/18 bez uwag  
9 2018-08-21   PPIS w Gdyni upow. Nr 10/2018-08-21/KJ Zbiorniki retencyjne Platynowa, P-1, Chwarznieński, Kacze Buki Sprawdzenie stanu sanitarno techniczneg, higieniczno sanitarnego, dokumentacji     Zalecenia w protokole 11.2018.KJ  
10 2018-08-27   PPIS w Gdyni upow. Nr 11/2018-08-27/KJ UW Wiczlino, UW Kolibki Sprawdzenie stanu sanitarno techniczneg, higieniczno sanitarnego, dokumentacji     Zalecenia w protokole 12.2018.KJ  
11 2018-10-12   PPIS w Gdyni upow. Nr 14/17/2018   Nadzór nad warunkami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy.     Sporządzono protokoły 84/DH/18, 85/DH/18 i 88/DH/18  
                   

 


Artykuł zmodyfikowany 2019-03-25 13:17:06 przez Anna Szpajer

(zobacz poprzednią wersję)
Artykuł czytany 495 razy.
Wersja do druku
Ilość odwiedzin:142857