bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki


           

L.P.

PODMIOT

KONTROLUJĄCY

CZAS TRWANIA

PRZEDMIOT KONTROLI

 

1.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gdyni

 

15.03.2013 r.

 

Stacje Uzdatniania Wody „Wiczlino”, „Kolibki” kontrola sanitarna. Sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-sanitarnego oraz dokumentacji.

 

2.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gdyni

 

19.04.2013 r.

 

 

Stacje Uzdatniania Wody „Sieradzka”, „Wielki Kack” kontrola sanitarna. Sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-sanitarnego oraz dokumentacji.

 

3.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gdyni

 

17.05.2013 r.

 

Sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-sanitarnego oraz dokumentacji.

Kontrola zbiorników retencyjnych – Kwidzyński Prawy, Kwidzyński Lewy, Chwarznieński, Witomiński, Kacze Buki

 

4.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gdyni

 

21.06.2013 r.

 

Sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-sanitarnego oraz dokumentacji. Kontrola zbiorników-Obłuże I , Obłuże II, P-1, Platynowa.

5.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gdyni

 

 

17.07.2013 r.

 

Ogólne warunki higieny pracy. Protokół Nr 105/JG/13

6.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 

 

 24.07.2013 r.

 06.08.2013 r.

 

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

7.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gdyni

 

 

 09.08.2013 r.

 

Stacje Uzdatniania Wody „Wiczlino”, „Kolibki” kontrola sanitarna. Sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-sanitarnego oraz dokumentacji.

 

8.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Wejherowie

24.07.2013 r.

Stacje Uzdatniania Wody „Cedron”, „Brzozowa” kontrola sanitarna. Sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-sanitarnego oraz dokumentacji. Sporządzono protokół

55/13/AG, 56/13AG

 

9.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Wejherowie

 

02.08.2013 r.

 

Kontrola ujęć wody ,,Reda’’, ,,Rumia’’. Sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-sanitarnego oraz dokumentacji. Sporządzono protokół nr 57/13AG, 58/13/AG.

 

10.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gdyni

 

20.09.2013 r.

 

Kontrola ujęć wody ,,Sieradzka’’ i ,,Wielki Kack’’. Sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-sanitarnego oraz dokumentacji.

 

11.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gdyni

 

18.10.2013 r.

 

Kontrola Zbiorników retencyjnych ,,Kacze Buki’’, ,,Chwarzno’’, ,,Witomiński’’, ,,Kwidzyński Prawy i Lewy’’. Sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-

sanitarnego oraz dokumentacji.

 

12.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 

 

04.10.2013 r.

28.10.2013 r.

 

Kontrola interwencyjna oczyszczalni ścieków w Dębogórzu. Protokół 253/2013

 

13.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gdyni

 

15.11.2013 r.

 

Sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-sanitarnego oraz dokumentacji. Kontrola zbiorników retencyjnych: Obłuże I , Obłuże II, P-1, Platynowa.

 

Informacja wytworzona 2014-02-12 przez Biuro Organizacji Zarządzania PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

 

 

 

 

 


Artykuł zmodyfikowany 2014-02-12 10:48:30 przez Anna Szpajer

(zobacz poprzednią wersję)
Artykuł czytany 2295 razy.
Wersja do druku
Ilość odwiedzin:142856