bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Jakość ścieków


Jednym z ważnych celów dla PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. jest ochrona wód Zatoki Puckiej i wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 przed zanieczyszczeniami. Realizowane w przedsiębiorstwie przedsięwzięcia są zgodne z celami i priorytetowymi kierunkami działań w ochronie wód, nakreślonych w Polityce Ekologicznej Państwa i Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa w UE oraz są spójne z celami „Strategii rozwoju województwa pomorskiego”. Działania dot. rozbudowy i przebudowy Oczyszczalni Ścieków ”Dębogórze” w latach 2006-2009 umożliwiły:

• spełnienie wszystkich wymogów prawnych, w tym Dyrektywy 91/271/EFC i rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 roku,

• zwiększenie zdolność oczyszczania ścieków do 550.000 RLM,

• zmniejszyły uciążliwość dla otoczenia.

Badania akredytowanego laboratorium PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. potwierdzają zmniejszające się stężenia limitowanych prawem wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków „Dębogórze”.

 

Ilość i jakość ścieków dopływających do GOŚ 'Dębogórze", wyrażona podstawowymi wskaźnikami zanieczyszczeń

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2    

Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do środowiska naturalnego oraz uzyskiwane redukcje stężeń podstawowych wskaźników zanieczyszczeń po przejściu ścieków ujmowanych przez system technologiczny GOŚ "Dębogórze"

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona 2020-08-07 przez Wydział Oczyszczalni Ścieków PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.


Artykuł zmodyfikowany 2020-08-07 10:09:29 przez Anna Szpajer

(zobacz poprzednią wersję)
Artykuł czytany 378 razy.
Wersja do druku
Ilość odwiedzin:146941