bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
°  Dostawy
°  Usługi
°  Roboty budowlane
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Roboty budowlane


1. ZP/72/POIS-0018/2016
2. Postępowanie ZP/53/2016
3. Postępowanie ZP/53/2016
4. Postępowanie ZP/12/POIS/2016
5. Postępowanie nr ZP/01/2016
6. Postępowanie nr ZP/14/POIS/2015
7. Postępowanie nr ZP/42/POIS-040/2014
8. Postępowanie nr ZP/26/POIS-006/2014
9. Postępowanie nr: ZP/26/POIS-006/2013
10. Postępowanie nr: ZP/19/POIS-006/2013
11. POSTĘPOWANIE NR: ZP/50/038-6/2006
12. POSTĘPOWANIE NR: ZP/46/038-7/2006
13. POSTĘPOWANIE NR: ZP/38/038-9/2006
14. POSTĘPOWANIE NR: ZP/26/038-6/2006
15. POSTĘPOWANIE NR: ZP/04/038-7/2005
16. POSTĘPOWANIE NR: ZP/58/038-9/2005
17. POSTĘPOWANIE NR: ZP/03/038-6/2005
18. POSTĘPOWANIE NR: ZP/01/038-4/2005
19. POSTĘPOWANIE NR: ZP/46/038-8/2004
20. WSTĘPNE OGŁOSZENIE BZP NR 15 POZ. 3424
21. WSTĘPNE OGŁOSZENIE BZP NR 15 POZ. 3423
22. WSTĘPNE OGŁOSZENIE BZP NR 15 POZ. 3422
23. WSTĘPNE OGŁOSZENIE BZP NR 15 POZ. 3421
Ilość odwiedzin:142857