bip bip bip
 Biuletyn Informacji Publicznej   PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.   http://www.pewik.gdynia.pl
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
bip Forma prawna Spółki
bip Umowa Spółki
bip Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
bip Najważniejsze akty prawne regulujące działalność Spółki
ZEZWOLENIA PRAWNE
bip Zezwolenie z dnia 13.01.2003 r.
bip Zezwolenie z dnia 27.12.2007 r.
bip Zewolenie z dnia 28.10.2008 r.
bip Zezwolenie z dnia 07.03.2019 r.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
bip Przedmiot działalności Spółki
bip Szczegółowy opis działalności podstawowej Spółki
ORGANIZACJA
bip Organizacja Spółki
bip Powiązania organizacyjne Spółki
KARIERA
bip Ogłoszenia
ORGANY SPÓŁKI
bip Zarząd
bip Rada Nadzorcza
bip Zgromadzenie Wspólników
MAJĄTEK
bip Wysokość kapitału zakładowego Spółki
bip Zbiorcze dane dotyczące majątku Spółki
FINANSE SPÓŁKI
bip Dochody i straty
bip Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat
OCHRONA ŚRODOWISKA
bip Jakość wody
bip Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
bip Jakość ścieków
bip Ochrona i gospodarka zasobami wody
bip Udział w programach ...
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
bip Wstępne ogłoszenia informacyjne
bip Ogłoszenia o zamówieniach
bip Archiwum Zamówień
ZAŁATWIANIE SPRAW
bip Kontakt
bip Ważne informacje
bip Statystyka załatwianych spraw
bip Procedury załatwiania spraw
REJESTRY, ARCHIWA I EWIDENCJE
bip Rejestry, archiwa i ewidencje
DOKUMENTY URZĘDOWE
bip Wykaz kontroli zewnętrznych Spółki
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
bip Informacje nieudostępnione
Serwis
bip Wyszukiwarka
bip Redakcja Biuletynu
bip Instrukcja obsługi
bip Rejestr zmian
bip Statystyka odwiedzin
bip Logowanie

Informacja o redaktorach serwisu

Imię i nazwisko: Mirosław Kaczmarek
Adres e-mail:Miroslaw.Kaczmarek@pewik.gdynia.pl
Inne informacje:tel. (58) 668-72-07
fax. (58) 661-71-50
ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia
Administrator serwisu.

Imię i nazwisko: Wojciech Gliniecki
Adres e-mail:Wojciech.Gliniecki@pewik.gdynia.pl
Inne informacje:tel. (58) 668-72-20
fax. (58) 661-71-50
ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia
Koordynator

Imię i nazwisko: Anna Szpajer
Adres e-mail:Anna.Szpajer@pewik.gdynia.pl
Inne informacje:tel. (58) 668-73-69
fax. (58) 661-71-50
ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia
Osoba odpowiedzialna za informację publiczną (za wyjątkiem informacji w zakresie ochrony środowiska oraz zamówień publicznych)

Imię i nazwisko: Halina Sobierajska
Adres e-mail:Halina.Sobierajska@pewik.gdynia.pl
Inne informacje:tel. (58) 668-73-73
fax. (58) 661-71-50
ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia
Osoba odpowiedzialna za informację publiczną w zakresie ochrony środowiska

Imię i nazwisko: Monika Wójcik
Adres e-mail:Monika.Laszczewska@pewik.gdynia.pl
Inne informacje:tel. (58) 668-72-64
fax. (58) 668-72-66
ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia
Osoba odpowiedzialna za informację publiczną w zakresie pozostałych zamówień publicznych

Imię i nazwisko: Hanna Makowicz
Adres e-mail:Hanna.Makowicz@pewik.gdynia.pl
Inne informacje:tel. (58) 668-72-49
fax. (58) 668-72-66
ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia
Osoba odpowiedzialna za informację publiczną w zakresie pozostałych zamówień publicznych

Imię i nazwisko: Grażyna Boruchalska
Adres e-mail:Grazyna.Boruchalska@pewik.gdynia.pl
Inne informacje:tel.: (+48) 586687235
Osoba odpowiedzialna za informację publiczną w zakresie zamówień publicznych realizowanych w ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych

Imię i nazwisko: Jacek Richter
Adres e-mail:Jacek.Richter@pewik.gdynia.pl
Inne informacje:tel. (+48) 586687355
Administrator serwisu.

Imię i nazwisko: Andrzej Macioszczyk
Adres e-mail:andrzej.macioszczyk@pewik.gdynia.pl
Inne informacje:Osoba odpowiedzialna za informację publiczną (za wyjątkiem informacji w zakresie ochrony środowiska oraz zamówień publicznych)